Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατο 4 Ιουνίου 2022

Χαρτογραφώντας τη γνώση - eTwinning project: Τελικό ebook

 Οι μαθητές του προγράμματος δημιούργησαν το τελικό ebook με την εφαρμογή bookcreator, που περιλαμβάνει διάφορες στιγμές από το έργο μας.

Μπορείτε να το δείτε παρακάτω:

Χαρτογραφώντας τη γνώση - eTwinning project: Ηλεκτρονικός διαδραστικός χάρτης

 Μαθητές από όλα τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δημιούργησαν συνεργατικά στην εφαρμογή padlet έναν ηλεκτρονικό διαδραστικό χάρτη με όλες τις πόλεις. Σε κάθε πόλη ανάρτησαν τις σχετικές εργασίες καθώς και φωτογραφικό υλικό.

Μπορείτε να δείτε τον χάρτη παρακάτω:


Έγινε με το Padlet

Χαρτογραφώντας τη γνώση - eTwinning project: Οι πόλεις μας

Δύο μαθητές από κάθε σχολείο που συμμετέχει στο πρόγραμμα, μετά από επιλογή και πρόσκληση που τους στάλθηκε ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην κοινόχρηστη βιντεοπαρουσίαση στο Genially, δημιούργησαν την τελική παρουσίαση των πόλεων.
Μπορείτε να δείτε την βιντεοπαρουσίαση παρακάτω: