Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Ένα Καλύτερο Διαδίκτυο - Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας -Παρουσιάσεις

Το σχολικό έτος 2015-16, το τμήμα Β1 υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών κ. Μαρίας Εξάρχου (υπεύθυνης προγράμματος)  και κ. Βασιλικής Τόκη (βοηθού), υλοποιεί πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο "Ένα Καλύτερο Διαδίκτυο" και θέμα την ασφάλή μας πλοήγηση στο διαδίκτυο, αλλά και την απόκτηση σωστών συμπεριφορών και στάσεων κατά τη σύνδεσή μας σ΄αυτό.
Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος οι μαθητές του Β1 αφού διερεύνησαν το θέμα, εκπόνησαν ομαδοσυνεργατικές εργασίες, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου