Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

Στην 5η συνεδρία της επιμόρφωσης του  επιπέδου Β1 ασχοληθήκαμε με την εκπαιδευτική χρήση του περιβάλλοντος επεξεργασίας κειμένου, του περιβάλλοντος υπολογιστικών φύλλων, των συνεργατικών περιβαλλόντων που μας προσφέρουν τα Google Docs, αλλά και  με μια εισαγωγή στα ιστολόγια.

Ειδικότερα:
  • Με τον επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word ανοίξαμε ένα έγγραφο και, ενεργοποιώντας την επιλογή "Παρακολούθηση Αλλαγών", είδαμε πώς μπορεί να βλέπει κανείς μέσα στο έγγραφο τις αλλαγές που γίνονται, από ποιόν γίνονται και να τις αποδέχεται ή να τις απορρίπτει. Η όλη διαδικασία βοηθάει στη συνεργατική συγγραφή κειμένων. 
  • Στη συνέχεια, με τα υπολογιστικά φύλλα Microsoft Excel είδαμε πώς μπορεί ο μαθητής να οδηγηθεί στη λύση ενός αλγεβρικού προβλήματος. Συγκεκριμένα, το πρόβλημα ήταν: "Πρέπει να προσδιορίσουμε πόσες είναι οι κότες και πόσα είναι τα πρόβατα σε μια αυλή, αν γνωρίζουμε συνολικά ότι έχουν 26 κεφάλια και 64 πόδια". Χρησιμοποιήσαμε ένα έτοιμο φύλλο εργασίας και μέσα από συνεχείς δοκιμές αριθμητικών δεδομένων που έβγαζαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά και της λειτουργίας της αυτόματης συμπλήρωσης, οδηγηθήκαμε στη συνάρτηση που έλυνε το πρόβλημα. 

  • Μετά ασχοληθήκαμε με το συνεργατικό περιβάλλον των Google Docs και κληθήκαμε όλοι να συγγράψουμε μαζί σε έναν πίνακα-εορτολόγιο, συμπληρώνοντας η κάθε ομάδα εικόνα και κείμενο σε μορφή υπερσυνδέσμου.

  • Στη συνέχεια, χρησιμοποιήσαμε την εφαρμογή Google Forms για να δημιουργήσουμε ένα ερωτηματολόγιο με διάφορους τύπους ερωτήσεων, να το στείλουμε σε άλλους παραλήπτες για συμπλήρωση και να δούμε τις απαντήσεις σε μορφή γραφημάτων αλλά και σε υπολογιστικό φύλλο των Google Docs για περαιτέρω επεξεργασία. Μέσα από τη χρήση όλων αυτών είδαμε πώς οι φόρμες Google είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία με πολλούς τρόπους, είτε ως μέσο ανίχνευσης των αυθόρμητων αντιλήψεων των μαθητών πάνω σε ένα θέμα (ερωτηματολόγιο), είτε ως μέσο διαμορφωτικής αξιολόγησης (τεστ), είτε ως μέσο καταγραφής του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων του εκπαιδευτικού στο τέλος του μαθήματος, είτε ακόμη και ως έρευνα του εκπαιδευτικού.
  • Τέλος, μας ζητήθηκε να δημιουργήσουμε το δικό μας ιστολόγιο και να ανεβάσουμε  σε αυτό μια ανάρτηση που να περιγράφει την πορεία που ακολουθήσαμε στην 5η συνεδρία. Για τον λόγο αυτό γίνεται και αυτή η ανάρτηση.

2 σχόλια: