Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018

Εκπαιδευτική αξιοποίηση των Φορμών Google


ΕΡΓΑΣΙΑ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

Εκπαιδευτική αξιοποίηση των Φορμών Google

Οι φόρμες Google είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία με πολλούς τρόπους, είτε ως μέσο ανίχνευσης των αυθόρμητων αντιλήψεων των μαθητών πάνω σε ένα θέμα (ερωτηματολόγιο), είτε ως μέσο διαμορφωτικής αξιολόγησης (τεστ), είτε ως μέσο καταγραφής του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων του εκπαιδευτικού στο τέλος του μαθήματος, είτε ακόμη και ως έρευνα του εκπαιδευτικού.
Είναι ένα δυναμικό περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές μπορούν να εργαστούν με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, συμμετέχοντας όλοι ενεργά στη δημιουργία ενός κοινού ερωτηματολογίου. Τα μέλη της ομάδας μπορούν επίσης να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω συζήτησης με σχόλια και μηνύματα, που μπορεί να γίνεται στο ίδιο το έγγραφο, παράλληλα με τη συγγραφή της εργασίας. Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου μπορούν στη συνέχεια να μεταφερθούν και να επεξεργαστούν στο περιβάλλον υπολογιστικών φύλλων Google.

Στο παρακάτω Φύλλο εργασίας μπορείτε να δείτε μια εφαρμογή των φορμών Google μέσα από τη δημιουργία της συνεργατικής φόρμας: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

______________________________________________________

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γ΄  ΤΑΞΗ

ΦΟΡΜΕΣ GOOGLE
 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της δραστηριότητας που περιέχεται στο φύλλο εργασίας είναι να γνωρίσετε  το συνεργατικό περιβάλλον των  Google Forms,  να δημιουργήσετε ομαδικά ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και να καλέσετε τους συμμαθητές σας  να το συμπληρώσουν. Στη συνέχεια θα δείτε τα δεδομένα που συλλέξατε σε μορφή γραφημάτων, θα μεταφέρετε αυτά τα στοιχεία σε ένα υπολογιστικό φύλλο, το οποίο και θα μορφοποιήσετε.

ΣΤΟΧΟΙ
Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας αυτής θα πρέπει να μπορείτε
  • να δημιουργείτε συνεργατικά ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με διάφορους τύπους ερωτήσεων
  • να το στέλνετε σε παραλήπτες για να το απαντήσουν
  • να συλλέγετε τις απαντήσεις σε μορφή γραφημάτων
  • να δημιουργείτε υπολογιστικό φύλλο σε περιβάλλον Google Docs με αυτά τα στοιχεία
  • να μορφοποιείτε τον πίνακα των στοιχείων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εργαζόμενοι  ομαδικά, κάνετε με τη σειρά τις παρακάτω ενέργειες:
1.    Χωριστείτε σε 3 ομάδες των 3 - 4 μαθητών και ορίστε κάποιον αντιπρόσωπο της ομάδας σας.
2.    Η ΟΜΑΔΑ 1 να δημιουργήσει μια Φόρμα Google, να της δώσει το όνομα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ και, από την επιλογή Περισσότερα (δίπλα στο κουμπί Αποστολή), να κάνει Προσθήκη συνεργατών για κοινή χρήση στους υπόλοιπους μαθητές, χρησιμοποιώντας τα gmail τους.
3.    Οι αντιπρόσωποι των ομάδων να συνεννοηθούν μεταξύ τους για τον διαμοιρασμό και το είδος των ερωτήσεων που θα περιλαμβάνονται στο ομαδοσυνεργατικό ερωτηματολόγιο, καθώς και για την τελική μορφή που θα έχει αυτό.
4.    Η κάθε ομάδα, σε συνεργασία με τον αντιπρόσωπό της, να προσδιορίσει τις ερωτήσεις με τις οποίες θα συμμετέχει στο ερωτηματολόγιο, επιλέγοντας τον τύπο της ερώτησης και το αν η απάντηση θα είναι υποχρεωτική ή όχι. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων από αυτές.
5.    Η ΟΜΑΔΑ 2 να καλέσει όλους τους συμμαθητές του τμήματός σας να συμπληρώσουν το ανώνυμο ερωτηματολόγιο, επιλέγοντας το κουμπί Αποστολή και χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς τους στο gmail.
6.    Η ΟΜΑΔΑ 3 να καλέσει τους μαθητές των άλλων τάξεων να συμπληρώσουν το ανώνυμο ερωτηματολόγιο, επιλέγοντας το κουμπί Αποστολή και χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς τους στο gmail.
7.    ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ απαντήστε στο ερωτηματολόγιο που σας έχει σταλεί και δείτε τις ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σας σε μορφή γραφημάτων.
8.    Η ΟΜΑΔΑ 2 να δημιουργήσει το Υπολογιστικό Φύλλο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, επιλέγοντας το εργαλείο Προβολή απαντήσεων στα Υπολογιστικά φύλλα.
9.    Η ΟΜΑΔΑ 1 να βάλει περιγράμματα στον πίνακα των απαντήσεων.
10. Η ΟΜΑΔΑ 3 να βάλει σκίαση στον πίνακα των απαντήσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να δείτε ένα ενδεικτικό ερωτηματολόγιο στον παρακάτω σύνδεσμο

https://goo.gl/forms/0ScS9kLfADTM3iOX2Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου